دوگانگی..

به دایی حرفی زد که نباید!!

خندیدیم همگی..

ساعتی بعد دوباره تکرار کرد،اخم کردم و نگاهش نکردم..

با تعجب گفت من همون حرفی رو زدم که چند دقیقه پیش بهش خندیدید!!الان چی شد یهو؟؟

دوگانگی تربیتی که میگن ینی همین!!!

/ 1 نظر / 27 بازدید
(-_-) افکت (-_-)

در زنـدگي براي بعضـيا از يـک روز ، از يـکجا ، از يـک نفـر بـه بعـد ديـگر هيـچ چـيز مثـل قبـل نيـست ! نـه روزهـا ، نـه رنگ هـا و نـه خيابان هـا . . . همه چيز ميشوند دلتنگي ! منم منتظرم بهم سر بزن???????? راستي???????? لطفا کامنت رو هم فراموش نکــــــن http://efect.ir