انشاالله..

ناخنش شکسته و میسوزه میگه مامان خوب میشه..میگم انشالله

میگه انشالله ینی چی؟؟

میگم ینی اگر خدا بخواد..

میگه ینی الان میسوزه خدا خواسته؟؟ناخنم شکست خدا خواسته؟؟دیگه در نیاد خدا خواسته؟؟بخورم زمین خدا خواسته؟؟بزرگ نشم خدا خواسته؟؟ و...

/ 1 نظر / 20 بازدید
ریحانه

ههههه...بچه با عقل کوچک خودش گفته دیگه...